จ้างพัฒนากระบวนการศักยภาพตัวแทนประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อการสื่อสารในเวทีการประชุมวิชาการเสียงที่ไม่ได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code