จ้างฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการโครงการแบบมุ่งผลลัพธ์ (Result-based management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code