จ้างฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code