จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารแผนงบประมาณและงบประมาณ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code