จ้างปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 15 แผน เพื่อรองรับการรายงานตัวชี้วัดร่วม และการรายงานผลตามห่วงโซ่ผลลัพธ์ขององค์การและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ