จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคาร (โครงการปรับปรุงพื้นไม้เทียมชั้น 1 และ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code