จ้างประเมินและเสริมกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ