จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code