จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code