จ้างบริการปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code