จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในห้องน้ำภายในสำนักงานศูนย์กิจการสร้างสุข ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code