จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code