จ้างตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ