จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิชาการของฝ่ายติดตามและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ