จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ