จ้างจ้างเหมาบริการตรวจสอบและประเมินผลอาคารเขียว ภายในอาคาร ศรร. เพื่อยื่นประเมิน LEED โดยวิธีคัดเลือก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ