จ้างจัดส่งรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023 ชุดของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 และชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code