จ้างจัดกิจกรรม Officer Networking Session การทำเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง ในการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (20th INHPF Annual Meeting 2023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ