จ้างการจัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management System HRMS Humatrix 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ