จิ๋ว จาน แจ๋ว เมนูสุดแจ๋ว โดยเด็กตัวจิ๋ว

จิ๋ว จาน แจ๋ว เมนูสุดแจ๋ว โดยเด็กตัวจิ๋ว

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับโครงการดีไซน์ฮีโร่ และชุมชนจอมสมบูรณ์ จัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร “เมนูสุดแจ๋ว โดยเด็กๆ ตัวจิ๋ว” ในชุมชนและนิทรรศการจัดแสดงผลงาน สื่อ ศิลปะ ขึ้นที่ชุมชนจอมสมบูรณ์ เขตบางรัก โดยสุดยอดฮีโร่จากดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์

นายดนัย หวังบุญชัย นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการลานประสานใจ โดยทีม like สาระ ของนักศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาสถาปัตยกรรม ม.รังสิต ครั้งนี้เป็นสุดยอดผลงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศจากการออกแบบชุมชน ดีไซน์ ฮีโร่ ตอน ดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์ ที่ทาง สสส. สนับสนุน ซึ่งเป็นการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักการออกแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชน จากการออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในชุมชน ให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนในการทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมมีความน่าสนใจ มีมูลค่าและความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชนด้วยกระบวนการจิตอาสาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีให้กับชุมชนนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ต่อไป

นางสาวภควดี ประพันธ์บัณฑิต นางสาวภควดี ประพันธ์บัณฑิต ตัวแทนจากทีมlike สาระ กล่าวถึงที่มาของโครงการลานประสานใจว่า ที่เป็นชุมชนจอมสมบูรณ์เพราะที่นี่เป็นชุมชนขนาดเล็ก อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ยาวต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนขาดพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรม แต่คนในชุมชนก็ได้มีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรอกระหว่างอาคารหลังตลาดเป็นลานชุมชนสำหรับจัดกิจกรรม ทั้ง เต้นแอโรบิค ทำบุญ ไหว้เจ้า จัดงานประจำปี อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าทีกง ศาลเจ้าที่เดียวของชุมชน จึงทำให้ลานชุมชนแห่งนี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางของชุมชน ที่คนชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลานชุมชนกลับถูกทอดทิ้งให้ทรุดโทรม สกปรก อีกทั้งยังมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการ ลานประสานใจ” จากทีม like สาระ ที่เกิดการรวมตัวโดยกลุ่มของ นางสาวภควดี ประพันธ์บัณฑิต (เหมียว) นางสาวรศนา รุ่งนิรันดร์พร (แอ้) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายเกรียงไกร เชี่ยวสุวรรณโชติ (เอก) ม.รังสิต ที่มองเห็นถึงสภาพปัญหาเหล่านี้เเละเกิดเเนวความคิดที่ต้องการจะออกแบบปรับปรุงทำให้ลานให้มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสมเเละกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการเชื่อมประสานการใช้งานของทุกช่วงวัยและประสานความสัมพันธ์ของช่วงวัยที่แตกต่าง ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนมีความกระชับเเน่นแฟ้น สามัคคีกันมากขึ้น

นางสาวรศนา รุ่งนิรันดร์พร ด้านนางสาวรศนา รุ่งนิรันดร์พร ตัวแทนอีกคนจากทีมlike สาระ กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการว่า เป็นการสร้างกระบวนการที่ยั่งยืน โดยกระตุ้นให้คนในชุมชนรับรู้ถึงความสำคัญของลานสาธารณะและเห็นคุณค่าของของดีในชุมชนมากขึ้น จากการจัดกิจกรรม และใช้สื่อศิลปะเป็นตัวกระตุ้น ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ลานที่จะพัฒนาและปรับปรุงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของดีในชุมชนและกิจกรรมศิลปะต่างๆ นอกจากชุมชนที่มีของดีในชุมชนหลากหลายอย่างที่สามารถนำมาดึงเป็นจุดเด่นในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประธานชุมชนและคณะกรรมการ ที่มีความคิดเป็นนักพัฒนา สรรหาสิ่งดีๆ มาให้แก่ชุมชนอยู่เป็นประจำ วิศวกรชุมชน ช่างชุมชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนต่างเป็นศักยภาพของชุมชนจอมสมบูรณ์ ที่ช่วยผลักดันให้โครงการสามารถสำเร็จลุล่วงตามขั้นตอนด้วยดี

ซึ่งจากวันเด็กที่ผ่านมาได้มีการร่วมกันจัด กิจกรรมกระดานจิ๋ว กระดานแจ๋ว ซึ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมไปแล้ว ครั้งนี้จึงมีกิจกรรม จิ๋ว จาน แจ๋ว ซึ่งนำของดีในชุมชนในเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายและอร่อยมาเป็นจุดเด่นผ่านกิจกรรม work shop สอนทำอาหารเบื้องต้น โดยร้านดังในชุมชน, ศิลปะในตรอกโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแข่งทำอาหาร จากคนสองช่วงวัย คือ เด็กและผู้สูงอายุ ที่มีการใช้งานลานน้อยที่สุดและมากที่สุดให้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการประสานช่วงวัย เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนช่วยกันระดมทุนเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างลาน ให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของพื้นที่ลานชุมชนและจะได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ลานของพวกเขาต่อไป

จิ๋ว จาน แจ๋ว เมนูสุดแจ๋ว โดยเด็กตัวจิ๋ว

นายเกรียงไกร เชี่ยวสุวรรณโชติ กล่าวถึงกิจกรรม จิ๋ว จาน แจ๋ว ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นั้นจะเป็นการนำของดีในชุมชนอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานในชุมชน และลูกชิ้นสูตรเด็ดจากชุมชนมาให้เด็กที่ยังนำหน้าชื่อด้วยเด็กหญิงหรือเด็กชายมาจับคู่มากับญาติผู้ใหญ่ในบ้าน แล้วคิดเมนูสุดแจ๋วโดยมีวัตถุดิบบังคับ คือ เส้นก๋วยเตียวและลูกชิ้นสูตรเด็ดจากชุมชน โดยจะสามารถนำไปผสมผสานกับวัตถุดิบอย่างอื่นอย่างใดก็ได้แล้วแต่จะสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยสุดยอดเมนูที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาในครั้งนี้ได้แก่ ผัดฉ่าลูกชิ้นสูตรเด็ด ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรจอมสมบูรณ์ และยำลูกชิ้นรสเด็ด ซึ่งคู่จิ๋ว จาน แจ๋ว ที่มีรสมือยอดเยี่ยมที่สุดได้รับทั้งรางวัลขวัญใจมหาชนโดยได้คะแนนโหวดสูงสุดจากคนในชุมชนและผู้ร่วมงานไปครองและยังคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน คือ คู่ของจิ๋ว (อิ๊งค์) ด.ญ.ณัฐชา นาฏจำรัสศรี กับแจ๋ว (จิตรัตน์) นางจิตรัตน์ นาฏจำรัสศรี

(อิ๊งค์) ด.ญ.ณัฐชา นาฏจำรัสศรี กับแจ๋ว (จิตรัตน์) นางจิตรัตน์ นาฏจำรัสศรี

“แม้รางวัลที่ได้นั้นอาจดูไม่เยอะแต่สิ่งที่ได้จากกิจกรรม จิ๋ว จาน แจ๋ว ในครั้งนี้คือ ความสุข ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน รอยยิ้มที่ทุกคนยิ้มให้กัน การได้ทำอะไรร่วมกันมีค่ามากกว่ารางวัลที่ได้รับเสียอีก” ด.ญ.ณัฐชา นาฏจำรัสศรี บอก  

สำหรับกิจกรรมของโครงการลานประสานใจ ของการออกแบบชุมชน ดีไซน์ ฮีโร่ ตอน ดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ ก็คือการให้คนในชุมชนร่วมกันประมูลหาช่างวิศวกรในชุมชนเพื่อมาสร้างพื้นที่ลานที่ได้ออกแบบไว้แล้วจากความคิดเห็นของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นจริง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวคราวต่างๆ ได้ที่ www.artculture4health.com

ที่มา: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code