จิตแพทย์ห่วงเด็กน่านฆ่าตัวตายสูง

 

จิตแพทย์ เผยสถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนใน จ.น่าน มีแนวโน้มสูงขึ้น 

นพ.วีระ เอกอนันต์กุล จิตแพทย์ประจำ ร.พ.น่าน เปิดเผยถึงสถานการณ์และปัญหา ของเด็กและเยาวชนใน จ.น่าน ในการประชุมโครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (case management unit) ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) น่าน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส นอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ว่า จากสถิติย้อนหลัง 9 ปี พบปัญหา สังคมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 3 อันดับ คือ 1.การฆ่าตัวตาย เป็นอันดับ 4 ของประเทศ 2.คุณแม่วัยใสที่เพิ่มขึ้น จากการเข้ามาเรียนในตัวเมืองและย้ายไปเรียนต่างเมือง และ 3.เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น แอลดี ออทิสติก เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาสูงกว่า 8,000 คน

“เมื่อเด็กชาวเขาเข้ามาเรียนในเมืองก็ต้องอยู่หอพัก จึงเสี่ยงต่อการตั้งท้อง ส่งผลให้ อัตราการฆ่าตัวตายของเด็กเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีกินยาฆ่าแมลงที่จะเสียชีวิตภายใน 1-2 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเด็กก็ไม่อยากตายแล้ว เพราะครอบครัวเข้าใจ” นพ.วีระกล่าว

ด้านนายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค. กล่าวว่า หัวใจสำคัญอยู่ที่การ บูรณาการจากรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เน้นการเชื่อมต่อข้อมูล ปัญหาด้านพัฒนาการของเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 5 ปี วางรากฐานชีวิตเด็กให้เป็นระบบ ระบบนี้ ยังช่วยให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบการศึกษาเกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อการรองรับภาคการผลิตในปัจจุบัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code