จิตอาสาพลังแผ่นดิน

ที่มา : โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จิตอาสาพลังแผ่นดิน thaihealth


จิตอาสาพลังแผ่นดิน โครงการส่งเสริมคนทำความดีโดยได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9


เพื่อให้คนไทยได้มีประสบการณ์ที่ดีจากการทำความดี การทำงานอาสาสร้างการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลในในการส่งต่อการทำความดีอย่างไม่สิ้นสุด ผ่านทางเว็บไซต์ palangpandin.com โดยมี 3 ฟังก์ชั่นหลัก ดังนี้


1.ลงแรง งานจิตอาสา : สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำความดีผ่านงานอาสา ที่สามารถเลือกงานได้ตรงกับความสนใจ ทักษะ และเวลาว่าง


2.จองวัน 365 วันทำดี : ให้องค์กร บุคคลทั่วไป ได้แสดงวันสำคัญ 1 วันลงในปฏิทิน 365 วันทำดี พร้อมระบุชื่อกิจกรรม เป็นกิจกรรมทำความดีตามรอยในหลวง ร.9 และทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ


3.ปันของ แบ่งปันทรัพยากร : เป็นช่องทางที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรประกาศขอรับบริจาคสิ่งของโดยผู้บริจาคจะได้ความมั่นใจว่าให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา และตรงความต้องการ


ปลุกแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์การทำดีแล้วส่งต่อไปด้วยกันที่ palangpandin.com

Shares:
QR Code :
QR Code