จาก “ครู” สู่นักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


จาก


จาก "ครู" สู่นักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ


เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของครูสู่ผู้นำนักขับเคลื่อนนโยบาย โดยได้เติมความรู้ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน, พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และเติมความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างการทำงานเชิงรณรงค์กับทำงานด้านขับเคลื่อนนโยบาย, บทบาทของครูกับการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยนักขับเคลื่อนนโยบายตัวจริงในพื้นที่ เกี่ยวกับการผลักดันนโยบาย โรงเรียน ตลาด และร้านค้า รวมไปถึง เคล็ดไม่ลับในการทำงานกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเสริมให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอไอเดียการผลักดันนโยบายที่น่าสนใจ อาทิ โครงการอุทยานเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์จ.นครราชสีมาปลอดบุหรี่, ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพฯ หรือ สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ปลอดบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งมูลนิธิฯจะได้หนุนเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดจริงเป็นรูปธรรมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code