จับมือเครือข่ายแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน

         สสส.สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชนรอบอาคารเรียนรู้สุขภาวะ


/data/content/25017/cms/e_acmnrstuvy58.jpg


         ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ สำนักงานเขตสาทร ชุมชนบ้านมันคงสวนพลู ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน โดยมี พ.ท.พันลภ ผึ้งหลวง ผบ.กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ และ น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนเขตสาทร 20 ชุมชน ร่วมงาน


    /data/content/25017/cms/e_acdgjqwxy479.jpg     ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนรอบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน พร้อมเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้สุขภาวะให้เป็นที่รู้จักใน 26 ชุมชนเขตสาทร


         สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ชักเขย่อ วิ่งซูเปอร์แมน เกมฮูลาฮูป เกมวิบาก และลูกโป่งสวรรค์ มั่นใจว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นวันนี้ จะสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความสุข ความสามัคคี ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น


 


         ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code