จับตา! โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ติดต่อสู่คน

/data/content/24705/cms/e_bchijnoqtyz9.jpg


           เฝ้าระวังไวรัสอูฐ-หวัดนก-ราสุนัข/แมวทำให้แท้งลูกได้


           นายวีระชัย  ศักดาจิวะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สำนักอนามัย กทม.กล่าวว่า ขณะนี้มีโรคอุบัติใหม่เกิดอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คนซึ่งน่าวิตก ควรมีการเฝ้าระวังในปีนี้คือ โรคจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 เกิดจากอูฐกำลังระบาดแถบตะวันออกกลาง  กทม.ได้สุ่มตรวจอูฐ ที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ80ตัว พบว่ายังไม่มีเชื้อดังกล่าว แต่ก็ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่โรคระบาด และการนำเข้าอูฐจากตะวันออกกลาง


           นอกจากนี้ โรคจากสัตว์สู่คนที่ต้องเฝ้าระวังเข้มงวดในขณะนี้คือ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ที่จะระบาดหนักในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว โดยจะสุ่มตรวจตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีกว่า 80 เจ้า เช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดมีนบุรี เยาวราช ทวีวัฒนา คลองเตย  ซึ่งเดือนก.ค.จะเร่งรณรงค์เฝ้าระวังไข้หวัดนกในพื้นที่ต่างๆ


           ทั้งนี้ คนกทม.ส่วนใหญ่ที่มีสัตว์เลี้ยงมักคลุกคลีกินนอนด้วยกัน เช่น สุนัข แมว ต้องระวังโรค เช่น โรคจากสุนัข นอกจากพิษสุนัขบ้า ยังมีโรคที่ระบาดสู่คนกว่า30โรค อาทิ  เชื้อราสุนัขทำให้คันเป็นผื่นแดง โรคแท้งติดต่อในสุนัขหากคนได้รับเชื้อ ผู้หญิงจะแท้งลูกได้ ส่วนผู้ชายจะทำให้อัณฑะผิดปกติ  โรคจากแมว มีโรคที่เกิดจากโปรโตซัว ซึ่งคนได้รับเชื้อ จะทำให้แท้งลูกได้ ซึ่งการมีสัตว์เลี้ยงจะต้องนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะช่วยได้ระดับหนึ่ง


 


 


           ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code