จัดใหญ่งานมาฆบูชาถ่ายทอดพิธีเวียนเทียนครั้งแรกจากพุทธคยา

มาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 18 กุมภา พันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์จัดงาน จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ หวังดึงประชาชนหันมาใช้หลักธรรมนำชีวิต ถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกพิธีเวียนเทียนที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย


จัดใหญ่งานมาฆบูชา


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาล ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3


สำหรับปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 18 กุมภา พันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2554 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554


นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้มีการถ่ายทอดสดการเวียนเทียนจากต่างประเทศมายังประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีและมงคลสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยจะได้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนพุทธภูมิ อันเป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกำหนดถ่ายทอดสดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.30-20.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11


นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมถือหลักการจัดงานทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่สำคัญระดับโลก เช่น การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาในปีนี้ ที่ได้จัดทั้งส่วนกลาง ได้แก่ มณฑลพิธีสวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ วัดยานนาวา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ และยังมีวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่ได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันมาฆบูชานี้ด้วย สำหรับกิจกรรมสำคัญที่จัดในงาน เช่น การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการวันมาฆบูชา การแสดงความสามารถต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนาของเด็ก เยาวชน ออกร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะ และในส่วนภูมิภาค กรมศาสนาก็ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code