จัดเสวนา 6 วิธี ป้องกันเสริมการอ่านเยาวชน

/data/content/23957/cms/e_gnoqrsxz1346.jpg

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เดินหน้ากระตุ้นทุกครอบครัวใช้สื่อหนังสือเป็นเครื่องมือหลัก เตรียมจัดเสวนา 6 ประเด็นสำคัญ เพื่อยกระดับการอ่านให้เยาวชนไทย

          น.ส.สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดเผยว่า ในปีนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ยังคงเดินหน้ากระตุ้นให้ทุกครอบครัวใช้สื่อหนังสือเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง

          ล่าสุดพร้อมจัดเสวนาใน 6 ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับการอ่านให้กับเยาวชนไทยบนมิติต่างๆ ด้วยความสนุกสนานปนสาระที่ควรเรียนรู้ ภายในงานที่มีชื่อว่า “อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวัน 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

          โดยหัวข้อเสวนาเพื่อส่งเสริมการอ่านทั้ง 6 ประเด็นนั้น ประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ของเด็กในยุคสื่อหลอมรวม 2. เปิดโลกจินตนาการด้วยพลังการอ่าน 3. ห้องสมุดที่ไม่หยุดแค่การมีหนังสือ 4. ปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น 5. นิทานวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ และ 6 ร้อง เล่น เต้น อ่าน ปฏิบัติการนิทานต้านเหล้า-บุหรี่

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code