จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง thaihealth


จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานในปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน


เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันจัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานในปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน รวมไปถึงการฝึกตนเองกับการรับมือกับการจัดการปัญหาในชุมชน รวมไปถึงเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่อีกด้วย


เวทีประชุมสังเคราะห์ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนวันที่ 9 ตุลาคม 2559 และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code