จัดวีลแชร์เพื่อเด็กพิการ ช่วยเสริมพัฒนาการ

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ 


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จัดวีลแชร์เพื่อเด็กพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ห่วงใยเด็กพิการจัดรถนั่งสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวช่วยเสริมพัฒนาการให้ใกล้เคียงเด็กปกติ


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่ารถนั่งคนพิการ หรือ “วีลแชร์” เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่มีความสำคัญและมีความต้องการใช้งานจำนวนมากทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้หรือมีข้อจำกัดในการเดิน วีลแชร์สำหรับผู้ใหญ่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีให้เลือกตามสภาพร่างกายกิจกรรมในชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ใช้งาน  แต่วีลแชร์สำหรับเด็กพิการจัดหาได้ไม่ง่ายนักเพราะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าวีลแชร์สำหรับผู้ใหญ่มาก  กรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้จัดหารถนั่งคนพิการที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น เด็กที่มีภาวะสมองพิการ เด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น นอกจากนี้บางรายอาจมีปัญหาในการควบคุมท่าทางร่างกายทั้งในท่านั่งและท่านอน การใช้วีลแชร์ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กสามารถอยู่ในท่านั่งได้ใกล้เคียงเด็กทั่วไป ได้ฝึกการควบคุมลำตัวในท่านั่งควบคุมศีรษะและลำคอเมื่อศีรษะและลำตัวมีความมั่นคงเด็กจะสามารถใช้มือและแขนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลเด็กพิการดูแลเด็กได้ง่ายขึ้น ลดภาระการต้องอุ้มตลอดเวลา


นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การเลือกวีลแชร์สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรงจะต้องได้รับการตรวจประเมินสภาพร่างกายจากแพทย์เพื่อจัดหาวีลแชร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับร่างกายเด็กพิการแต่ละรายการตรวจเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อประเมินศักยภาพข้อจำกัดทักษะวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่อาศัยโดยพิจารณาตามสิทธิการรักษาของเด็กพิการ เช่น สิทธิคนพิการสิทธิข้าราชการประกันสังคมรัฐวิสาหกิจเมื่อผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์แล้วนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดจะให้คำแนะนำฝึกทักษะการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์วีลแชร์ให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเรียนรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการและผู้ดูแลทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2591 5455 ต่อ 6798

Shares:
QR Code :
QR Code