จัดฟันเถื่อน อันตรายถึงชีวิต

ที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


จัดฟันเถื่อน อันตรายถึงชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เตือนจัดฟันแฟชั่นเถื่อน อันตรายรอบด้านเสี่ยงติดเชื้อถึงชีวิต แนะผู้ต้องการจัดฟันเลือกรับบริการจากทันตแพทย์ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสเชิญชวนการจัดฟันแฟชั่นและการขายอุปกรณ์จัดฟันทำเองยังคงพบในสื่อโซเชียล โดยผู้ที่ต้องการจัดฟันมีการเข้ารับบริการจากหมอเถื่อนและซื้ออุปกรณ์จัดฟันมาทำเองที่บ้านเพราะหลงเชื่อและเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ฟันสวยงาม     และจัดฟันเพื่อเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน เพราะเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ดูดี หน้าเล็กลง ดูวีเชฟ  ซึ่งความเป็นจริงแล้วเกิดผลเสียอย่างมาก เพราะการจัดฟันแฟชั่น ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันผิดรูปร่าง ฟันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารลำบาก มีเลือดออกในปาก เกิดการเสียวฟัน และฟันหลุดได้ อีกทั้งทำให้เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งเวลา ที่สำคัญเสี่ยงการติดเชื้อจากอุปกรณ์ทำฟันที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้


 นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนมีความประสงค์จัดฟันให้รับบริการจัดฟันจากทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถสังเกตได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เป็นแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ สถานพยาบาลหรือคลินิกจะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคลินิกเถื่อนหรือหมอกระเป๋าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม


ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ให้บริการรักษาที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 หากประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, หากพบว่าสถานพยาบาลหรือคลินิกมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินความจริง มีความผิดตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะระงับการโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบคลนิกเถื่อน หมอเถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Facebook: สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ (สพรศ.), Facebook: มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน และ Facebook : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ