จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


ตำบลหนองภัยศูนย์ จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต แห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู หวังพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครงดเหล้าประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเหยื่อน้ำเมาในอนาคต


วันที่ 10 กันยายน 2560 นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานฯ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีประชุมติดตามให้กำลังใจคนหัวใจหิน งดเหล้าเข้าพรรษา หลังจากงดดื่มได้ 2 เดือน และกำลังจะครบเดือนที่ 3 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้สามารถงดดื่มได้จนครบพรรษา ที่วัดหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เป็นประธานการประชุมฯ มีคนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน พระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ร่วมประชุมฯ ประมาณ 100 คน ผลการติดตามพบว่า หมู่บ้านหนองภัยศูนย์ เป็นหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียงของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพรรษาปีนี้ มีนักดื่มลงชื่องดเหล้าครบพรรษา หรือคนหัวใจหิน จำนวน 120 คน และมีคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 30 คน และคนหัวใจเพชรทั้งหมด 30 คน ประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิต เข้าร่วมจัดตั้งเป็น ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.)บ้านหนองภัยศูนย์ พร้อมกับ ชมรม อ.สคล. อีก 4 หมู่บ้าน รวมจำนวน 5 ชมรมฯ ถือเป็นการก่อตั้งชมรม อ.สคล.แห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู


จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า บ้านหนองภัยศูนย์ เป็นหมู่บ้านต้นแบบสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียงของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีกระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ สมัชชาสุขภาพฯ ธรรมนูญสุขภาพตำบล จนสามารถสร้างกติกาชุมชนจัดงานศพปลอดเหล้าได้สำเร็จ โดยมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ นายฉลาด โสภา กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ ที่ได้รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีสานทองคำ เมื่อปี 2559 หลวงพ่อพระอธิการสมคิด สัญญะจิตโต ปลื้มสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองภัยศูนย์ ได้รับโล่รางวัลนักรณรงค์งดเหล้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพระองค์โสมสวลีฯ เมื่อปี 2560 ตลอดจนคุณพ่อแนม เปดี ปราชญ์ชาวบ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง และผู้นำเยาวชนคนหัวใจเพชร นายขวัญชัย ชามนตรี ที่เป็นตัวอย่างเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกยาเสพติด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนประจำหมู่บ้านมาแล้ว 7 ปี


เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อสม. รพ.สต. โรงเรียน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้การดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2560 นี้ ประสบผลสำเร็จมีแนวโน้มว่าจะเกิดคนหัวใจหินสามารถงดเหล้าครบพรรษา จำนวน 120 คน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นี้อย่างแน่นอน ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จะจัดเวทีมอบเกียรติบัตรให้คนหัวใจหินในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พร้อมกับมอบเข็มคนหัวใจเพชร ให้คนเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 30 คน และมอบเกียรติบัตรแก่ ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) ประจำหมู่บ้านของตำบลหนองภัยศูนย์ จำนวน 5 ชมรม ฯ ซึ่งถือเป็นการก่อตั้งชมรม อาสาสมัครฯ เครือข่ายงดเหล้าประจำหมู่บ้าน เป็นครั้งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู นับจากมีการก่อตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาแล้ว 15 ปี ซึ่ง อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า หรือ อ.สคล.นี้ ต่อไปในอนาคตจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชน รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นกองทุนฯสำหรับช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดจากภัยน้ำเมาได้ นางวิริยากล่าว


จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


ด้าน นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีผู้นำชุมชน และผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่ไม่ดื่มไม่สูบตลอดชีวิต ของตำบลหนองภัยศูนย์ คือจุดแข็งที่ทำให้ขบวนการงดเหล้าในพื้นที่ตำบลนี้ สามารถขับเคลื่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียงได้เป็นผลสำเร็จ โดยเฉพาะการมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ถึง 5 หมู่บ้าน จาก 10 หมู่บ้าน เข้ามาร่วมเป็นชมรมคนหัวใจเพชร และเป็นชมรม อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน หรือ อ.สคล. ได้สำเร็จ และมีแนวโน้มจะขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ อีก 5 หมู่บ้าน ให้ครอบคลุม 100% ในอนาคต ถือเป็นพื้นที่ๆ มีความเข้มแข็งอีกพื้นที่หนึ่งในภาคอีสาน ด้านชุมชนเข้มแข็งในการแก้ปัญหาเรื่องเหล้าด้วยวิถีพอเพียง นายนิรุจน์กล่าว


ผลงานการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2560 ของหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู มีดังนี้


1. คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ อย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 30 คน


2. คนหัวใจเพชรประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิต จัดตั้งชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) จำนวน 1 ชมรม รวมทั้งตำบล จำนวน 5 ชมรม มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 250 คน


3. มีคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา จำนวน 120 คน สามารถประหยัดค่าเหล้าวันละประมาณ 50 บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 540,000 บาท


4. มีร้านค้าที่ให้ความร่วมมืองดขายเหล้าในวันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ในช่วงเข้าพรรษา จำนวน 2 ร้าน ประมาณรายได้จาการขายเหล้าในช่วงเข้าพรรษาลดลง เดือนละ 4,000 บาท รวม 3 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ร้าน


ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯหนองบัวลำภู จะพัฒนาความเข้มแข็งของ ชมรม อ.สคล.จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เข้มแข็งต่อเนื่อง จนสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อน้ำเมาในพื้นที่ได้ในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code