จัดจนท.ดูแลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวันลอยกระทง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


จัดจนท.ดูแลเส้นทาง-สะพานข้ามเจ้าพระยาวันลอยกระทง  thaihealth


แฟ้มภาพ


"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา วันลอยกระทง 22 พ.ย.นี้


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาแล้วเห็นว่าวันลอยกระทง ปี 2561 ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ และจากการประเมินพฤติกรรมการเดินทางและการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของประชาชนคาดว่าการเดินทางสัญจรระหว่างจังหวัดของประชาชนจะไม่หนาแน่นมากนัก แต่อาจจะมีการเดินทางสัญจรมากกว่าปกติในช่วงคืนวันลอยกระทงในสถานที่ที่มีการจัดงาน จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้ 


  • ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุงถนน/สะพานในความรับผิดชอบให้สะดวกและปลอดภัย โดยมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์จราจรครบถ้วน มองเห็นได้ชัดเจน
  • จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ให้มีการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว/วัด/สถานที่จัดงาน 
  • ตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงการมองเห็นป้ายจราจร ไฟสัญญาณและอันตรายข้างทาง
  • ตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดวิกฤตด้านการจราจรและจุดที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย ตลอดจนการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้บริการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีการจราจรติดขัด
  • เฝ้าสังเกตการณ์ผ่านระบบ CCTV ที่เชื่อมโยงมายังห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท


นอกจากนี้ ทช.ได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางมา

ลอยกระทง ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 แห่ง คือ สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานพระราม 3 สะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โดยได้ประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลา 17.30 – 24.00 น. รวมทั้ง ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติเวรยามประจำสะพานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 12 แห่ง เพื่อรายงานอุบัติเหตุให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป


หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ