จัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 ที่ Paradise Park ศรีนครินทร์ ชั้น 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด จัดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด กับคอนเซ็ปต์ “สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้” นายณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า จากโครงสร้างประชากรไทยปี 2565 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.69 ล้านคน ทำให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ จะเห็นภาพครอบครัวที่มีการอยู่ร่วมกันหลายช่วงวัย ข้อมูลจากโครงการตัวแบบการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบทัศนคติคนทุกช่วงวัยต่อการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการแสดงถึงความกตัญญู ส่วนเชิงลบเชื่อว่าผู้สูงอายุ ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมได้ สสส. เล็งเห็นความสำคัญจึงสนับสนุนเครือข่าย ยังแฮปปี้ จัดพื้นที่กิจกรรมที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม และปัญญา เช่น กิจกรรม นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ เวิร์กช็อปสุขภาพ สังคม และความแตกต่างระหว่างวัย เสริมคุณค่า และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้สูงอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=364793

Shares:
QR Code :
QR Code