จัดงานเดิน วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63

ที่มาและภาพประกอบ : ข่าวสด


จัดงานเดิน วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63 thaihealth


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26" ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 28-29 พ.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดยมี พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร พร้อมพระราชทานรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง


ทั้งนี้ กิจกรรมในวันแรก (28 พ.ย.63) มีกิจกรรมพิเศษมากมายให้นักวิ่งที่เดินทางมารับ BIB และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกสนาน ที่สนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ "การแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบิน ด้านอากาศยาน" ประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ, เครื่องบินพลังยาง Stick, เครื่องบินพลังยาง Retro Wakefield Rubber Airplane, เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลงรุ่น Beginner, อากาศยานมัลติโรเตอร์, เครื่องบินเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์, เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ


รวมถึง "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ประกอบด้วย นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ โดยงานสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, มหกรรมการออกกำลังกายแอโรบิก, การแสดงการออกกำลังกาย โดยโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนอนุบาลคุณากร, การแสดงหัสดนตรีของนักเรียนนายร้อย จปร., การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครนายก เป็นต้น


สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26" ออกสตาร์ตและเข้าเส้นชัยที่ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 ก.ม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 ก.ม. และ มินิมาราธอน 10 ก.ม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่งครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 ก.ม.

Shares:
QR Code :
QR Code