จัดกิจกรรม Healthy Living

featured

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรม Healthy Living ตอน ทำ ‘ผัก’ อย่างไรให้อร่อย? ที่จะเปลี่ยนผักให้เป็นเพื่อน ทำให้การกินผักไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และมาพูดคุยเคล็ดลับดูแลสุขภาพให้ทุกคนในครอบครัวกับ คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล และ อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/QPMzOg

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter
โทร. 08-1731-8270

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ