จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด 19

ที่มา : คม ชัด ลึก


จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด 19 thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในการสร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ โดยแจกเอกสารให้ความรู้ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย โดยนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน


ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 หน้าเสาธง สาธิตการทำหน้ากากอนามัยและทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ใช้เอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Big Cleaning week ทำความสะอาดในสถานศึกษา ที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะเรียน เก้าอี้ โต๊ะอาหารในโรงอาหาร และในห้างสรรพสินค้าที่เป็นจุดความเสี่ยง เช่น ที่จับประตูทางเข้าห้าง โต๊ะอาหาร ห้องน้ำบริเวณสายชำระ ที่กดน้ำชักโครก โดยขอความร่วมมือสถานศึกษา และห้างสรรพสินค้าติดตั้งเจลล้างมือบริเวณทางเข้าออกห้างสรรพสินค้า และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า


นพ.ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย โดยกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ในการแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้สื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ Big Cleaning week ที่ จ.นครสวรรค์


โดยรวมพลังหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code