จบไปแล้วกับงาน ของดีเมืองแปดริ้ว อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จบไปแล้วกับงาน ของดีเมืองแปดริ้ว อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth


จบไปแล้วกับงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ” ครั้งที่ 15 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย สินค้ามีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562  รวม 5 วัน 5 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการค้าอาหาร  ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานคับคั่ง 


โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นนายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรามอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สาธิตการปรุงอาหารเมนู แกงเห็ด เพื่อสุขภาพ พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวงานให้ทานฟรีอีกด้วย และเดินเยี่ยมชม บูทจำหน่ายสินค้าภายในงาน


จบไปแล้วกับงาน ของดีเมืองแปดริ้ว อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth


นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ” ครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย สินค้ามีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งส่งส่งเสริมด้านการผลิต ด้านการตลาด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยของจังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งรณรงค์สร้างกระแสบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดการงานนำมาใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ และช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณกุศลภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า ภายในงานมีการแสดงวงพลังหนุ่มคลองเขื่อนตลอด 5 วัน การสาธิตถ่ายทอดสูตรอาหารดั้งเดิมพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ขนมไทยโบราณในบรรยากาศย้อนเวลาหาวัฒนธรรมไทย มะม่วงคุณภาพส่งออกจากสหกรณ์ชมรมสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าวเหนียวมะม่วงรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไอศกรีมผลไม้แปดริ้ว รางวัลชนะเลิศของจังหวัดฉะเชิงเทรา ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 สินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพดีราคายุติธรรม พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ จากชาวสวนมืออาชีพ

Shares:
QR Code :
QR Code