จดหมายเปิดผนึกจากเยาวชนไทยในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก

หากไม่ทำอะไร นั่นหมายถึง เด็กไทยจะติดบุหรี่เพิ่มขึ้น

จดหมายเปิดผนึกจากเยาวชนไทยในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 

          เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีนวลนัด และ เด็กชายอิสระ พริงเกิล  

 

มิถุนายน 2551

 

          พวกเราในฐานะของผู้แทนเยาวชน ขอเรียกร้องทุกฝ่ายในสังคมไทยช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อม ที่ปลอดบุหรี่ให้พวกเราตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกดังนี้

 

– ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

 

– ดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่อย่างจริงจัง

 

– บังคับให้กฎหมายห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอย่างเข้มงวด

 

– บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเข้มแข็ง

 

– ไม่ให้มีการขายบุหรี่รสขนมและรสผลไม้

 

– ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษา

 

– ดูแลให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

– ดูแลให้มหาวิทยาลัยจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่อย่างเป็นระเบียบตามที่กฎหมายกำหนด

 

– ข้อเรียกร้องต่อทุกคนในโรงเรียนหรือผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน

 

– ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

 

– ข้อเรียกร้องต่อผู้ใหญ่ทุกคนที่สูบบุหรี่

 

– ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

 

– ไม่สูบบุหรี่ในที่ที่กฎหมายห้ามสูบ เช่น ที่ทำงาน ที่สาธารณะ

 

– ข้อเรียกร้องต่อศิลปินและดารา

 

– เป็นแบบอย่างที่ไม่สูบบุหรี่

 

– ถ้าเลิกสูบไม่ได้ไม่สูบให้เด็กๆ เห็น

 

– ข้อเรียกร้องต่อบริษัทบุหรี่

 

– เลิกการโฆษณาแฝง และการตลาดที่พุ่งเป้าที่เด็กๆ ทุกรูปแบบ

 

– เลิกสร้างภาพโดยการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน

 

– ข้อเรียกต้องต่อร้านค้าปลีก

 

– ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย

 

– ไม่ขายบุหรี่ให้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะถือว่าเป็นกำไรบาป

 

– ไม่แบ่งขายบุหรี่เป็นมวนๆ

 

– ข้อเรียกร้องต่อสื่อมวลชน

 

– ขอร้องให้นำข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ไปเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน และเราหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทั้งสองคนจะไม่นิ่งดูดาย

 

          เพราะหากท่านไม่ทำอะไร นั่นหมายถึงว่า เด็กไทยจะติดบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราทั้งสองมั่นใจว่า ท่านไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:30-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code