งาน Thai Health Day Run 2013

featured

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชมรมจักรยาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทุกชมรม ร่วมจัด “งาน Thai Health Day Run 2013” ภายใต้แนวคิด “ปีใหม่ ชีวิตใหม่” ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้กับประชนชนด้วยการเริ่มต้นออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RYtaFz

Shares:
QR Code :
QR Code