งาน Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณภาพจิตที่อาสา

featured

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนยก์ารค้าสลีมคอมเพล็กซ์จัดกจิกรรม Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณภาพจิตที่อาสา เผยแพร่ความรู้เรื่องผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดนิทรรศการ “บ้านใจดี” เคล็ดลับที่จะทำให้ผู้สูงวัยสูงคุณภาพ โดยผู้สูงอายุจะได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนากายและจิตใจ อาทิ ลูกบีบ Keep ชีวิต ร้อยยางออกกำลังกาย มหัศจรรย์ลูกมะกรูด นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในประเด็นต่างๆอีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ