งาน สัปดาห์ความสุขสากล 2024

สัปดาห์ความสุขสากล

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันความสุขสากล (International Day of Happiness) ซึ่งปีนี้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด Happier Together เพื่อให้สังคมโลกตระหนักถึงความสุขที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ จากรายงานความสุขโลก ปี 2566 (World Happiness Report 2023) พบว่า ไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น อยู่ที่อันดับ 60 ในปี 2567 จากเดิมอันดับที่ 61 ในปี 2566 เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียรองจากสิงค์โปร์ ที่สำคัญพบ 1 ใน 6 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับความสุขเปลี่ยนแปลงคือ ความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม (Generosity)”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=358855

Shares:
QR Code :
QR Code