งานแถลงข่าว Thai Health Day Run 2014

featured

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ “ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2014” (Thai health Day run 2014) ครั้งที่ 3 งานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.นี้ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 05.50 น. โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1taT2TE
และ http://bit.ly/1zvkmVa

Shares:
QR Code :
QR Code