งานแถลงข่าว เรื่อง ควันมรณะเต็มสุวรรณภูมิ เร่งรัฐประกาศกระทรวงด่วน

featured

นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (2550 – 2551) กล่าวว่า ควันมือสองยังล่องลอยอยู่ในท่าอากาศยานนานาชาติของโลกอย่างน่าเป็นห่วง การวิจัยโดยศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาพบคุณภาพอากาศเลวร้ายยังคงมีในท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง จากทั้งหมด 29 แห่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการ 110 ล้านคนต่อปี ผลของงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก คาดว่า มลรัฐต่างๆ ที่มีท่าอากาศยานทั้ง 5 นี้ตั้งอยู่ คงจะออกกฏห้ามมีห้องสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิงในท่าอากาศยานเหล่านี้ในไม่ช้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ibEQXj

Shares:
QR Code :
QR Code