งานแถลงข่าว บุหรี่ = ยาเสพติด

featured

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ กว่า 30 องค์กร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยจะผลักดันและพัฒนานโยบายหรือกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และจะร่วมกันรณรงค์ให้สังคมตระหนักว่า “บุหรี่ = ยาเสพติด” เพื่อปกป้องเยาวชนไทยให้รอดพ้นจากอำนาจการเสพติดบุหรี่และรอดพ้นจากกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/fgiWeq

Shares:
QR Code :
QR Code