งานแถลงข่าว งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง

ที่มา : โฟร์ ฮันเดรท


งานแถลงข่าว งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง thaihealth


งานแถลงข่าว "งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini -Half Marathon Run for Friendship" ในวันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องกรีน ชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ฝั่งโขง Mini -Half Marathon Run for Friendship" พบกับเส้นทางวิ่งที่เป็นไปด้วยเส้นทางแห่งธรรมชาติ ประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับมิตรภาพที่สวยงาม ด้วยการวิ่งจากฝั่งไทยข้ามสะพานไป สปป.ลาว นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างสัมพันธ์อันดีงาม พร้อมพบกับศิลปินที่มาร่วมงานเพื่อเชื่อมความสันพันธ์ ไทย-ลาว อาทิ รวิวรรณ จินดา,  มัม ลาโคนิค, เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, สุชาติ ชวางกูร, ชมพู ฟรุตตี้, วจี กัลย์จาฤก,โก้ คุณากร,ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช และอรพิมพ์ รักษาผล


กำหนดการ


เวลา 13.00 น. -ลงทะเบียนสื่อมวลชน


เวลา 13.30น. -15.00 น. – คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ กล่าวต้อนรับ และกราบนมัสการนิมนต์ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน


– คุณรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ปลัดอำเภอเชียงของ กล่าวถึงความพร้อมการจัดสถานที และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


– อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ กล่าวถึงเส้นทางวิ่ง และรายละเอียดการวิ่ง


– พบกับศิลปินที่มาร่วมงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว อาทิ รวิวรรณ จินดา, มัม ลาโคนิค, จิรวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา และอรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

Shares:
QR Code :
QR Code