งานแถลงข่าว ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมาก

featured

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ได้จัดงานแถลงข่าว “ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมากและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ” เพื่อการปรับลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร จัดโดย โครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ(โซเดียม) ในประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/q96nLV

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ