งานแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน

featured

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. และ ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และหน่วยงานในสังกัด กับ สสส. และภาคี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/cnnXDe

Shares:
QR Code :
QR Code