งานแถลงข่าวกิจกรรม "ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน"

featured

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน” โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นการรณรงค์สาธารณะที่มีอัตราการรับรู้และการจดจำได้สูง เพราะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของคนในสังคม สำหรับประเด็นรณรงค์ “เข้าพรรษาได้เวลาพักตับ” ในช่วงโค้งสุดท้ายของการงดเหล้าเข้าพรรษาสสส. และเครือข่ายงดเหล้า จึงมีแนวคิดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจรวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ที่กำลังใช้ความพยายามต่อสู้กับสิ่งเร้ารอบตัวเพื่อชวนให้ผู้ที่ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา มีกำลังใจเพื่องดเหล้าได้ต่อเนื่องตลอดจนครบพรรษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/X4eVIQ

Shares:
QR Code :
QR Code