งานเสวนา วิกฤตรถโดยสารสาธารณะกรุงเทพ ในสังคมผู้สูงอายุ

featured

งานเสวนา “วิกฤตรถโดยสารสาธารณะกรุงเทพ ในสังคมผู้สูงอายุ” ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทมฯ) ในงานฟังปาฐกถา โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ(KMILT)เสวนาหัวข้อ วิกฤตรถโดยสารสาธารณะกรุงเทพ ในสังคมผู้สูงอายุ งานนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี องค์กรต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code