งานเสวนาข้าวอินทรีย์จากชุมชน

featured

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธีชีววิถีและโครงการตลาดนัดสีเขียว จัดงานเสวนาข้าวอินทรีย์จากกชุมชน ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีการจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ที่เกษตรกรผู้ปลูกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดยโสธร และจังหวัดนครสวรรค์ นำมาจำหน่ายเองในราคาที่ย่อมเยาว์ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องข้าวอินทรีย์กันอย่างอบอุ่น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ